Control de les incidències i la seva gestió per part del client

Publicat a General el 29/10/2014 per

La voluntat de Copier de mantenir una comunicació clara, fluïda i transparent amb els seus clients fa un nou pas amb la incorporació d’un sistema de millora del procés de gestió d’incidències tècniques.

A què ens referim?

Es tracta de la coneguda metodologia ITIL (Information Technology Infrastructure Library), un recopilatori de les millors pràcties de gestió per millorar la gestió dels processos d’una empresa. En aquest sentit, Copier aplica metodologia service desk per tal de millorar la relació amb els seus clients i guanyar en efectivitat i eficiència a l’hora de  tractar i gestionar qualsevol problema o incidència que tinguin.

D’aquesta manera, el client coneix en tot moment en quin punt de desenvolupament està el procés o servei que ha sol·licitat. Aquest sistema és molt interessant perquè en casos de comunicació d’incidències, el client sap que l’incident ha estat comunicat a Copier i que l’empresa ja s’ha activat per solucionar-la. Fins i tot, pot saber que la incidència ja ha estat recollida, que un tècnic n’està informat i que es procedeix a solventar-la. A més, automàticament rep una notificació electrònica informant que la incidència ha estat recollida i que s’està procedint a la seva gestió.

Per tant, el client en tot moment coneix l’evolució del seu cas i que està sent gestionat i tractat correctament. Evitant d’aquesta manera esperes llargues o incerteses.

Aquest nou sistema s’afegeix a l’apartat genèric que Copier va posar en marxa fa uns mesos per trobar Solucions a dispositius que milloren processos documentals, gestors documentals o escriptoris virtuals.